OBČANSKÉ A OBYTNÉ STAVBY

NAŠE SLUŽBY

Společnost Architema, s.r.o. je architektonická a projekční kancelář, která poskytuje profesionální a  spolehlivé služby v sektorech občanských a průmyslových staveb

SLUŽBY

  • architektonické studie
  • urbanistické a územní studie
  • projekty interiérů
  • studie proveditelnosti investičního záměru
  • technické due diligence území
  • povolovací dokumentace
  • inženýrskou činnost pro povolování
  • dokumentaci pro výběr zhotovitele
  • autorský dozor na stavbě

Pracujeme v úzkém kontaktu s odbornými kapacitami Technoprojekt a.s.  a jsme schopni nabídnout přípravu architektonického a projekčního záměru pro široké spektrum jak občanských, tak průmyslových staveb.