CIRKULÁRNÍ PARK LAZY

KLIENT

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

LOKALITA

KARVINÁ

STUPEŇ

STUDIE PROVEDITELNOSTI

ROK

2019

Projekt se zabývá přípravou areálu dolu Lazy pro jeho budoucí využití z hlediska návrhu nové dopravní infrastruktury, technické infrastruktury a veřejných prostranství, včetně řešení modrozelené infrastruktury.

  • Záměr je situován v ploše bývalého dolu Lazy v Orlové o rozloze 76 ha, který byl v rámci přípravy OP ST zařazen mezi tzv. strategické brownfieldy k transformaci.
  • Cílem záměru je příprava plochy po likvidaci bývalého dolu Lazy k realizaci tzv. Cirkulárního parku, který nabídne prostor pro segment cirkulární ekonomiky, recyklaci a vývoj řešení pro nahrazení jednorázových materiálů a výrobků.
  • Cirkulární park by měl tvořit kapacity jak pro výrobu a technologie materiálového zpracování, tak zázemí vývojovým kapacitám univerzit. Záměr obsahuje realizaci kompletní infrastruktury pro vybudování cirkulárního parku.

Užitná plocha: 120.000 m2