INDUSTRIÁLNÍ PARK JAN-KAREL

KLIENT

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

LOKALITA

KARVINÁ

STUPEŇ

STUDIE PROVEDITELNOSTI

ROK

2019

Záměrem projektu je konverze areálu bývalého dolu ČSA na moderní industriální park Jan Karel, který je koncipován jako udržitelný a ohleduplný k životnímu prostředí.

  • Realizaci moderního industriálního parku nabízí prostor pro segment energetiky, IT a podpory malého a středního podnikání.
  • Areál je postaven na koncepci modro-zelené infrastruktury, zahrnující plochy funkční zeleně a systém hospodaření s dešťovými vodami. Dále bude řešeno silniční napojení areálu. Možnost železničního napojení areálu bude prověřena právě v rámci řešeného území, a to díky vhodným podmínkám pro případné vybudování logistického/překladového terminálu.
  • Součástí parku Jan Karel je provoz teplárny, který po ukončení činnosti v roce 2023 rovněž projde  kompletní transformací.
  • Plocha: 20,6 ha
  • Typ: rekultivovaná území
  • Hlavní využití: energetika, malé a střední podnikání, zelené investice, průmyslová zóna

Užitná plocha: 30.000 m2