GREEN ENERGY PARK STAŘÍČ

KLIENT

TECHNOPROJEKT a.s.

LOKALITA

STAŘÍČ

STUPEŇ

STUDIE PROVEDITELNOSTI

ROK

2023

Projekt se zabývá přípravou areálu dolu Staříč II. pro jeho budoucí využití z hlediska návrhu nové dopravní infrastruktury, technické infrastruktury a veřejných prostranství, včetně řešení modrozelené infrastruktury.

  • Záměr je situován v ploše bývalého dolu Staříč II. v obci Staříč o rozloze 50,8 ha., který byl v rámci přípravy OP ST zařazen mezi tzv. strategické brownfieldy k transformaci.
  • Cílem záměru je příprava ploch po likvidaci nevyužitelných objektů a výstavby nové infrastruktury k realizaci tzv. green energy parků, které nabídnou prostory pro segmenty automatizace, robotizace, elektromechaniky a přesného strojírenství (důl Staříč II.) vč. zázemí pro vývoj, výzkum a vzdělávání (univerzity).

Užitná plocha: 65.000 m2