5. BUDOVA MSIC

KLIENT

MORAVSKOSLEZSKÉ INOVAČNÍ CENTRUM OSTRAVA a.s.

LOKALITA

OSTRAVA – PUSTKOVEC

STUPEŇ

STUDIE

ROK

2019

Pátá budova MSIC je navržena jako multifunkční budova, v níž budou realizovány následující typy činností:

  •  průmyslový výzkum a vývoj
  • demonstrace nových speciálních technologií
  • lehká výroba
  • běžné kancelářské činnosti
  • kavárna
  • specializované odborné akce
  • parkování

Koncepce budovy čerpá inspiraci z konceptu tradičního českého hradu a to hned ze dvou důvodů – umístění a funkce

Užitná plocha: 5.000 m2